Coupe NACAC 10km route, San Juan, Porto Rico

RENSEIGNEMENTS